Tích hợp CDN đối với Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp VEGA CDN vào mã nguồn Magento

Bước 1: Truy cập vào Trang quản trị admin của Magento

Bước 2:
Chuyển đến mục Configuration > Web > Unsecure

Bước 3: Cập nhật đường dẫn CDN tại đây

  • Base Media URL: cdn.yourdomain.com/media/
  • Base Javascript URL: cdn.yourdomain.com/js/
Bước 4: Save changes

Bước 5:  Chuyển về trang quản trị admin của Magento > Configuration > Current Configuration Scope: Main Website > Web > Unsecure > Base Skin URL

Bước 6: Bỏ tick Use Default cho Base Skin URL

Bước 7: Update Base Skin URL

  • Base Skin URL: cdn.yourdomain.com/skin/
Bước 8:  Save changes


Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN