Cài đặt WP Rocket với VegaCDN

Bài viết hướng dẫn bạn cách tích hợp WP Rocket với VegaCDN
  1. Trước khi thực hiện bạn cần sao lưu database và source code để đảm bảo an toàn. 
  2. Tạo một CDN Resource trước khi bạn thực hiện việc tích hợp với VegaCDN
  3. Đăng nhập vào trang WordPress Admin Dashboard -> Plugin->Add New and click on Upload Plugin.
  4. Kích hoạt Plugin WP Rocket và cấu hình các tham số cơ bản.image
  5. Chuyển tới tab “CDN” và chọn “Enable Content Delivery Network”.  Tiếp theo, thay thế  “Replace site’s hostname with:” bằng CDN URL bạn đã tạo trên VegaCDN Portal (2) hoặc bạn có thể sử dụng CNAME bạn đã cấu hình (ví dụ: http://cdn.mydomain.com).image
  6. Kiểm tra lại việc tích hợp, bạn cần chắc chắn các link ảnh, js, css đã được thay bằng link CDN. (Mở trình duyệt -> F12-> Tab Network)


Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN