Dịch vụ hết hạn và xóa dữ liệu

Khi các dịch vụ hết hạn, dịch vụ sẽ được tự động khóa và xóa dữ liệu theo lộ trình như sau:

  • Quá hạn 7 ngày: Tạm khóa dịch vụ, các dữ liệu vẫn sẽ được bảo toàn tại các máy chủ của VEGA CDN.
  • Quá hạn 30 ngày: Dịch vụ sẽ được hủy và các dữ liệu sẽ được xóa vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi, bao gồm các bản sao lưu tự động trên các dịch vụ có hỗ trợ.
Trong trường hợp bạn không muốn gia hạn dịch vụ và cần lấy bản sao lưu dữ liệu, hãy liên hệ với phòng kỹ thuật để chúng tôi thực hiện đóng gói dữ liệu và gửi cho bạn. Yêu cầu lấy dữ liệu phải được thực hiện trước khi quá trình hủy dịch vụ diễn ra.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN