Hướng dẫn Purge hoặc Prefetch files

Tính năng Purge và Prefetch Files cho phép bạn thay đổi nhanh chóng nội dung đã và sẽ được cập nhật trên hệ thống VEGA's CDN.
+ Khi bạn cần dữ liệu mới được update ngay và cache luôn trên hệ thống VEGA's CDN thì bạn dùng tính năng PURGE
+ Khi bạn cần xóa ngay dữ liệu đã được cache trên VEGA's CDN thì bạn dùng tính năng PREFETCH
Như vậy hai tính năng trên sẽ chủ yếu sử dụng cho dịch vụ VoD và dịch vụ tăng tốc website, không áp dụng cho dịch vụ Live Streaming.
Các bước cấu hình như sau:
1. Triển khai tính năng PURGE
+ Trong mục "Quản lý " CDN Resource 
image
+ Tiếp theo chọn PURGE
image
+ Tiếp theo sẽ liệt kê đường dẫn tuyệt đối tới nội dung cần cache ngay ngay lập tức trên CDN. Mỗi đường dẫn là 1 dòng, sau đó chọn "PURGE FILES". Như vậy toàn bộ files sẽ được push và cache trên CDN sau khoảng thời gian ngắn.
+ Lựa chọn "PURGE ALL FILES" cho phép các bạn push toàn bộ nội dung lên CDN. Tuy nhiên với lựa chọn này bạn sẽ tốn nhiều thời gian push lên CDN, thậm trí là push lại cả nội dung đã được cache. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên liệt kê chi tiết các nội dung cần PURGE thay vì toàn bộ.

2. Triển khai tính năng Prefetch Files
+ Cấu hình tương tự PURGE FILES, các bạn chọn PREFETCH  trong mục "Quản lý"
image
+ Tiếp theo là các bạn sẽ liệt kê đường dẫn tuyệt đối tới nội dung cần xóa khỏi hệ thống CDN.
image
Các bạn cũng liệt kê chi tiết và mỗi nội đường dẫn là 1 dòng. Để tránh các lỗi không mong muốn, chúng tôi không hỗ trợ tính năng PREFETCH ALL FLES.


Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN