Chính sách bảo mật

BẢO MẬT THÔNG TIN
Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân luôn được Vega CDN đề cao và đưa lên hàng đầu bởi vì bảo mật thông tin cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của mọi khách hàng. Những thông tin cá nhân Vega CDN thu thập sẽ được bảo mật dựa trên các nguyên tắc được nêu trong chính sách bảo mật. Khi khách hàng truy cập và sử dụng hệ thống Vega CDN, Vega CDN hiểu rằng khách hàng đã hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách bảo mật này.

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
Những thông tin khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Vega CDN, điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận việc thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho Vega CDN sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống.

Khi cung cấp thông tin cho Vega CDN cũng có nghĩa rằng khách hàng đã hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích của hệ thống Vega CDN. Vega CDN sẽ sử dụng các thông tin cá nhân đó để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc Vega CDN có thể liên lạc với khách hàng qua email, tin nhắn, điện thoại để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm – dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi mới từ Vega CDN .

Nếu khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm – dịch vụ của Vega CDN hoặc gửi thư phản hồi, Vega CDN có thể liên hệ với khách hàng để yêu cầu bổ sung những thông tin cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành yêu cầu của khách hàng, và các thông tin cá nhân này sẽ được bảo mật, Vega CDN sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba nếu không được sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
Vega CDN có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp cụ thể sau: 
  • Xác nhận thanh toán và hỗ trợ dịch vụ;
  • Thông báo gia hạn dịch vụ đến khách hàng;
  • Giới thiệu về các sản phẩm – dịch vụ mới của Vega CDN;
  • Thông báo các chương trình khuyến mãi hoặc cung cấp các thông tin khác qua e-mail. Nếu không muốn nhận e-mail, khách hàng có thể từ chối nhận e-mail bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ lại với Vega CDN qua hệ thống support;
  • Các chương trình khảo sát nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;
  • Các trường hợp cụ thể khác phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ.
3. THÔNG TIN QUA E-MAIL
Khi đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail khách hàng cung cấp sẽ được dùng làm công cụ trao đổi thông tin với khách hàng. Do đó, khách hàng cần chắc chắn địa chỉ e-mail khách hàng đã cung cấp là hữu dụng đối với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Vega CDN có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, khách hàng phải báo lại cho Vega CDN về việc thay đổi này.

Để bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng, Vega CDN có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail khách hàng đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường cho đến khi Vega CDN liên hệ được với khách hàng để xác nhận.

4. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Vega CDN sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu khách hàng để bổ sung, hiệu chỉnh các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi khách hàng còn liên kết với hoạt động của Vega CDN.

5. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT NGOÀI TRANG WEB CỦA VEGA CDN
Trang web của Vega CDN có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để khách hàng tham khảo. Vega CDN không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
Những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân (dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật khác) và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Vega CDN luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp an ninh thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi khách hàng sử dụng hệ thống Vega CDN.

Với mục đích nhằm bảo mật và bảo vệ tính toàn vẹn thông tin, đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng, Vega CDN sẽ lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng trong một định dạng an toàn đã được mã hóa và chỉ có riêng đội ngũ nhân viên được ủy quyền của Vega CDN mới có quyền truy cập các thông tin này.

Vega CDN sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ ai, ngoại trừ:
  • Các yêu cầu của cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền;
  • Bên thứ ba đại diện cho Vega CDN thực hiện các dịch vụ thanh toán với cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Lưu ý:
  • Chính sách bảo mật này không nhằm mục đích tạo ra một hợp đồng hay các quyền lợi có tính chất pháp lý cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.
  • Vega CDN có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên Website https://www.vegacdn.vn/


Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN