Điều khoản sử dụng


 • Điều khoản sử dụng dịch vụ là thỏa thuận mang tính pháp lý giữa VegaCDN với Khách hàng - Bên sử dụng dịch vụ do VegaCDN cung cấp;
 • Điều khoản sử dụng được VegaCDN thiết lập với mục đích nhằm đảm bảo VegaCDN và khách hàng thực hiện đúng các quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra điều khoản sử dụng cũng đảm bảo giúp khách hàng cũng như VegaCDN tránh được các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Khi khách hàng tạo tài khoản và sử dụng sản phẩm – dịch vụ của VegaCDN đồng nghĩa với việc khách hàng đã hoàn toàn đồng ý và chấp thuận với các điều khoản sử dụng mà VegaCDN đã đưa ra.
1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VEGA CDN
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ như trong “Cam kết chất lượng dịch vụ”, “Chính sách dùng thử”, thực hiện đúng “Chính sách bảo mật” như đã công bố trên website chính thức của VegaCDN và theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Công bố bảng giá dịch vụ trên website chính thức của VegaCDN;
 • Cung cấp cho khách hàng công cụ theo dõi dung lượng sử dụng dịch vụ;
 • Không hỗ trợ các thao tác quản trị nội dung website của khách hàng;
 • Không chịu trách nhiệm về các thông tin, nội dung của khách hàng được truyền đưa thông qua việc sử dụng dịch vụ của VegaCDN; .
 • Trong trường hợp phát hiện các nội dung, thông tin của khách hàng được truyền đưa thông qua việc sử dụng dịch vụ của VegaCDN có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật và chính sách sử dụng này, VegaCDN có thể yêu cầu khách hàng giải thích hoặc đề nghị các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết theo qui định;
 • Không chịu trách nhiệm và yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trong các trường hợp khách hàng vi phạm các hình thức sử dụng không được chấp nhận được quy định tại mục 3 điều khoản sử dụng này;
 • Đảm bảo tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng thông qua các địa chỉ sau:
  • Email: info@vega.com.vn
  • Tel: 04.37554190

2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
 • Được cài đặt dịch vụ miễn phí;
 • Được dùng thử dịch vụ miễn phí trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày cài đặt dịch vụ theo quy định tại “Chính sách dùng thử
 • Sử dụng dịch vụ được cung cấp theo đúng điều khoản sử dụng này và theo quy định của Pháp luật;
 • Có quyền yêu cầu VegaCDN xử lý các sự cố dịch vụ thuộc trách nhiệm của VegaCDN;
 • Cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác bao gồm: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại. Trong trường hợp cần thiết (theo quy định của pháp luật tùy theo loại dịch vụ) khách hàng phải cung cấp các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của VegaCDN (bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc các văn bản giấy tờ khác). Trong trường hợp khách hàng chuyển giao/bổ sung quyền quản lý/quyền sở hữu tài khoản khách hàng/các gói sản phẩm – dịch vụ khách hàng đang sử dụng, khách hàng cần đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác trong hệ thống quản lý của VegaCDN;
 • Giữ an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hoặc những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản. Lập tức thông báo cho VegaCDN khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của khách hàng hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác;
 • Tự chịu trách nhiệm về các thông tin, nội dung của khách hàng được lưu trữ/truyền đưa thông qua việc sử dụng dịch vụ của VegaCDN;
 • Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến các thông tin, nội dung của khách hàng được truyền đưa thông qua việc sử dụng dịch vụ của VegaCDN bao gồm và không giới hạn yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khiếu kiện của bên thứ ba,…. Trường hợp VegaCDN xảy ra bất cứ thiệt hại nào liên quan đến các thông tin, nội dung của khách hàng được truyền đưa thông qua việc sử dụng dịch vụ của VegaCDN. Khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho VegaCDN;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật hệ thống của mình để không xảy ra việc truy cập trái phép vào hệ thống của VegaCDN thông qua hệ thống của khách hàng;
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thiết bị truy nhập dịch vụ của mình bao gồm cả việc sử dụng các phần mềm bảo mật cá nhân như phần mềm diệt virus, tường lửa;
 • Cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ của VegaCDN trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn…, đồng thời mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực;
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho VegaCDN nếu vi phạm các hình thức sử dụng không được chấp nhận trong mục 3 điều khoản này;
 • Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thanh toán cước phí dịch vụ cho VegaCDN theo quy định tại “chính sách thanh toán
3. CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN
 • Lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam. Cụ thể :
  • Tuyên truyền, đả kích mang tính phản động hoặc mang tính chất khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi trụy;
  • Vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào;
  • Dữ liệu mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối…. hay các hình thức bị ngăn cấm khác;
  • Dữ liệu cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;
  • Các thông tin, nội dung vi phạm pháp luật khác,….
 • Lưu trữ tài liệu, phát tán thông tin, sử dụng hoặc lưu trữ các chương trình gây hại như virus, worms, trojan trên hệ thống máy chủ của VegaCDN;
 • Sử dụng dịch vụ do VegaCDN cung cấp để tấn công, truy cập trái phép, kiểm soát chặn dữ liệu các website hoặc máy chủ của người sử dụng/ nhà cung cấp khác;
 • Can thiệp thay đổi hệ thống kiểm soát, theo dõi tài nguyên và các file log gây ảnh hưởng tới quy trình quản lý điều hành của VegaCDN;
 • Truy cập, sử dụng dữ liệu, hệ thống hoặc mạng lưới trái phép bao gồm mọi hành vi thăm dò, rà quét, kiểm tra các lỗ hổng hệ thống mạng, xâm phạm các biện pháp bảo mật và chứng thực mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống mạng;
 • Giám sát dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập trên bất kỳ mạng hoặc hệ thống mà không được phép của chủ sở hữu của hệ thống hoặc mạng;
 • Các hành vi khác vi do VegaCDN quy định.

4. NGỪNG CUNG CÂP VÀ XÓA VĨNH VIỄN DỊCH VỤ
 • Ngừng cung cấp dịch vụ:
VegaCDN thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:
 • Khi khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ này;
  • Khi khách hàng không thực hiện thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ;
  • Có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật;
  • Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
  • VegaCDN tổ chức nâng cấp, tu bổ, sửa chữa mạng lưới, hệ thống dẫn đến gián đoạn và buộc phải ngưng dịch vụ;
  • Các trường hợp phát sinh do VegaCDN quy định.
 • Xóa vĩnh viễn dịch vụ:
VegaCDN có quyền xóa vĩnh viễn dịch vụ trong các trường hợp:
 • Sau khi ngừng cung cấp dịch vụ, khách hàng không khắc phục các hành vi vi phạm như sau:
  • Khi khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ này;
  • Khi khách hàng không thực hiện thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ
  • Sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày;
  • Các trường hợp phát sinh do VegaCDN quy định.
5. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:
 • “Bất khả kháng” là các sự kiện bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của VegaCDN và khách hàng làm ảnh hưởng tới việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.
 • Khi có trường hợp bất khả kháng, VegaCDN và khách hàng có trách nhiệm giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn phát sinh. Trong trường hợp này, hai bên có thể thương thảo và gia hạn thời gian duy trì dịch vụ.
 • Mặc dù có sự kiện bất khả kháng xảy ra, không bên nào được lấy sự kiện như lý do để từ chối nghĩa vụ duy trì dịch vụ.
 • Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra quá ba mươi (30) ngày, việc chấm dứt cung cấp/sử dụng dịch vụ có thể được xem xét bởi cả hai bên.
6. BỒI THƯỜNG
 • Trong trường hợp VegaCDN bị thiệt hại/bị kiện bởi các hành vi vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ của khách hàng, khách hàng phải bồi thường thiệt hại cho VegaCDN và chi trả các chi phí phát sinh (nếu có).
7. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 • Để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc chính sách nội bộ về cung cấp dịch vụ; các điều khoản sử dụng dịch vụ có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới khách hàng. VegaCDN sẽ công bố rõ trên trang website chính thức về những thay đổi, bổ sung đó;
 • Mọi thông tin thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến liên quan đến quy định sử dụng dịch vụ. Khách hàng vui lòng liên lạc tại info@vega.com.vn


Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN