Chính sách thanh toán

I. Quy định về thanh toán và đối soát đối với hình thức thanh toán trả trước qua tài khoản ngân hàng
1. 
Hình thức nạp tiền trước qua tài khoản ngân hàng
 • Khách hàng thực hiện nạp tiền trước qua tài khoản ngân hàng của vega để sử dụng dịch vụ của VegaCDN
 • VegaCDN kiểm tra tiền về tài khoản, VegaCDN sẽ thực hiện ghi nhận trên hệ thống thể hiện trong phần “Mua tài nguyên CDN”. Trường hợp khách hàng đã thanh toán thành công nhưng kiểm tra trên hệ thống không được ghi nhận vui lòng liên hệ ngay với VegaCDN để cùng tìm hiểu nguyên nhân.
 • Số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ được trừ dần vào cước phí sử dụng dịch vụ thực tế của khách hàng.
 • Trước khi chi phí khách hàng trả trước được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng dịch vụ, VegaCDN sẽ thực hiện thông báo trên hệ thống cho khách hàng về việc thanh toán cước phí dịch vụ cho kỳ tiếp theo để tránh việc sử dụng dịch vụ của khách hàng bị gián đoạn.
 • VegaCDN sẽ tạm ngưng dịch vụ nếu khách hàng không thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng dịch vụ khi chi phí sử dụng dịch vụ khách hàng trả trước đã được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng dịch vụ. Dịch vụ sẽ được mở lại khi khách hàng thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng dịch vụ cho kỳ tiếp theo.
2. Cách thức trừ tiền:
 • Khách hàng ghi rõ nguồn tài nguyên mà khách hàng muốn sử dụng là băng thông (bandwidth) hay dung lượng lưu trữ (storage) trên tài khoản được tạo trên hệ thống VegaCDN và khi thanh toán trước qua hình thức chuyển khoản.
 • Chi phí sử dụng dịch vụ sẽ được trừ vào khoản tiền mà khách hàng đã nạp vào hệ thống bằng hình thức chuyển khoản.
3. Kiểm soát số liệu
 • Các thông tin về số liệu sử dụng dịch vụ và cách tính cước được VegaCDN cung cấp cho khách hàng thông qua website dịch vụ. Khách hàng có thể theo dõi dung lượng sử dụng dịch vụ và cước phí, đối soát bằng công cụ do VegaCDN cung cấp.
 • Trong trường khách hàng nhận thấy có bất thường về số liệu, cách thức trừ tiền sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể thông báo cho VegaCDN nhưng chậm nhất không quá 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh bất thường về số liệu để chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác minh.
 • Xuất hóa đơn GTGT:
Giá thành trên hóa đơn của khách hàng đã bao gồm thuế VAT. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn GTGT vui lòng liên hệ với VegaCDN qua:
Email: info@vega.com.vn
Tel: 04.37554190

II. Quy định về thanh toán và đối soát đối với hình thức thanh toán trả trước online

1. Hình thức nạp tiền trước
 • Khi đăng ký thành công tài khoản trên VegaCDN, khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch, gọi là tài khoản VegaCDN hay Tài khoản thanh toán.
 • Khách hàng thực hiện nạp tiền trước vào tài khoản này để sử dụng dịch vụ của VegaCDN.
 • Số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ được trừ dần vào cước phí sử dụng dịch vụ thực tế của khách hàng.
 • Trước khi chi phí khách hàng trả trước được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng dịch vụ, VegaCDN sẽ thực hiện thông báo trên hệ thống cho khách hàng về việc thanh toán cước phí dịch vụ cho kỳ tiếp theo để tránh việc sử dụng dịch vụ của khách hàng bị gián đoạn.
 • VegaCDN sẽ tạm ngưng dịch vụ nếu đkhách hàng không thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng dịch vụ khi chi phí sử dụng dịch vụ khách hàng trả trước đã được trừ hết vào cước phí thực tế sử dụng dịch vụ. Dịch vụ sẽ được mở lại khi khách hàng thực hiện thanh toán tiếp chi phí sử dụng dịch vụ cho kỳ tiếp theo.

2. Cách thức trừ tiền:
 • Khi đã có tài khoản VegaCDN , khách hàng vào phần Thanh toán/Mua tài nguyên, chọn tài nguyên khách hàng muốn sử dụng là băng thông (bandwidth) hay dung lượng lưu trữ (storage). Khách hàng nhập dung lượng tài nguyên muốn sử dụng tương ứng với số tiền mà khách hàng muốn thanh toán, sau đó chọn Pay để thanh toán. Khách hàng vui lòng chọn một trong các hình thức thanh toán có trên hệ thống và làm theo hướng dẫn để thanh toán.
 • Chi phí sử dụng dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản tiền mà đối tác đã nạp vào hệ thống bằng hình thức thanh toán đã chọn.
3. Kiểm soát số liệu
 • Các thông tin về số liệu sử dụng dịch vụ và cách tính cước được VegaCDN cung cấp cho khách hàng thông qua website dịch vụ. Khách hàng có thể theo dõi dung lượng sử dụng dịch vụ và cước phí, đối soát bằng công cụ do VegaCDN cung cấp.
 • Trong trường hợp đối tác xác minh có bất thường về việc trừ tiền của dịch vụ cần thông báo cho VegaCDN không quá 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh bất thường về số liệu.
 • Xuất hóa đơn GTGT
Giá thành trên hóa đơn của khách hàng đã bao gồm thuế VAT. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn đỏ vui lòng liên hệ với VegaCDN qua:
Email: info@vega.com.vn
Tel: 04.37554190Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất!

Hỗ trợ 24/24h
Hỗ trợ 8AM - 22PM, từ T2-CN
Hỗ trợ 8AM - 24PM, từ T2-CN